شهر خوراسگان

همه شهرهای استان اصفهان

شهر خوراسگان

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
خوراسگان
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

خوراسگان یکی از شهرهای اصفهان است. این منطقه در بخش مرکزی شهرستان اصفهان قرار دارد.خوراسگان، سرزمین خورشید قرن‌ها پیش از این، در عصر پیشدادیان، در جلگه شمالی زاینده رود. جائی که از پس دیواره شرقی کوه‌هایش خطه خشک کویر مرکزی آغاز می‌شود، سرزمینی بود آباد و مسکون که «گابایاگی» می‌نامیدند و در بعضی از متون کهن از آن با عنوان «رشورجی» نام برده‌اند.

بطلمیوس، جغرافیدان یونانی از آن به «اصبدانه» یاد کرده است و بعدها و به عصر هخامنشیان «اسپادانا» نامیده شد و آن جائی بود که سپاه ملوک ایران باستان، در آن جمع می‌شدند و از آنجا به اطراف ایران گسیل داده می‌شدند. گویند اسپادانا از کلمه «اسپاه» است و آن به معنی «سپاه» آمده و «ان» آن برای نسبت بوده است.این کلمه بعدها در تداول کلام عامه، تبدیل شد به کلمه «اسپاهان» و در نهایت به «اصفاهان» و «سپاهان» و «اصفهان» تغییر یافت.

و اصبدانه خود مرکب بود از دو شهر بزرگ و آباد و همجوار و هر دو بر ساحل شمالی زاینده رود. یکی «شهرستان» و دیگری «جی»؛ و هم از آن عهد کهن در حاشیه شرقی جی، قصبه‌ای بود آباد که «خور – اسکان» اش می‌نامیدند. که بعدها ساده تر شده «خوراسگان» گفته شد و چون بر سر راه اصفهان به خاوران و یزد و کرمان واقع شده بود، «دروازه شرقی» و همچنین «دروازه خور» اش نامیدند.

این منطقه تا قبل از سال ۱۳۴۳ به صورت چند روستا بوده‌است که از به هم پیوستن هفت روستای ابهر (ابر)، ارداجی، بوزان، پزوه، سلطان آباد، خوراسگان، خیادان و کنگاز ایجاد گردیده‌است. قدمت این شهر به پیش از دوره سلجوقیان یعنی دست کم ۹۰۰ سال پیش می‌رسد.

واژه خوراسگان از نظر لغوی به صورت‌های گوناگونی درآمده‌است مانند: خراسجان، خراستجان، خوراسکان. محتمل است خوراسگان از دو کلمه خور + اسکان تشکیل شده باشد که خور به معنای خورشید و اسکان به معنای محل سکونت و تابش خورشید است. همچنین ممکن است خوراسگان ترکیبی باشد از خور + اسه + گان که خور در فارسی کهن به معنایِ خورشید، اسه در فارسی کهن به معنای محور و گان پسوند مکان است که در نام بسیاری از شهرهای دیرینِ ایرانی بمانند آذربایگان، زنگان، ارسنگان و... آمده است. این ریشه‌شناسی به حقیقت نزدیکتر است چرا که اسکان واژه‌ای عربی است که احتمال ترکیب آن با واژه کهن خور ضعیف است.

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica