شهر بنک

همه شهرهای استان بوشهر

شهر بنک

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
بنک
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

1- بُنّه (بضم با و تشدید نون): بعضیها معتقدند همان کپر یا بنّه به مرور ایام تبدیل به بنک شده باشد . ضمنا کشاورزان هنگام جمع آوری محصول خود کپر بزرگ و هلالی شکل درست میکردند که به آن بنّه  میگویند.
2- بُنه (با ضم با و کسر یا فتح نون): تور و وسیله ای است که از بند میبافند و دو طرف آن چوب نسبتا بلند و محکمی که کار حمل و نقل را آسان کند میگذارند و کشاورزان برای جمع آوری ساقه ها و خوشه های جو و گندم و کاه از آن استفاده میکنند، به این ابزار بُنه گفته میشود.
3- بَنَه (بفتح با و نون): در کوه های مجاور و شرق بنک درختان بنه، شبیه درخت پسته وجود دارد که از تنه آن سقز و از برگهای آن رنگ سرخی بدست می آید که در رنگرزی به کار میرود به عربی حبة الخضراء و در فارسی کلهمو، کلخنگ و بنک نیز گفته شده، شاید نام بنک از این گرفته شده باشد.
4- بنک (بفتح با و نون): در تقسیم کارهای کشاورزی و زراعی قطعه زمینی صاف و هموار نموده جدول بندی میکنند دو طرف جدول کرت هایی مربع یا مربع مستطیل برای کشت و زرع پیاز وغیره آماده میکنند به کرت های یک طرف از جدول سابه و هر دو طرف را جدول میگویند، به مجموع شش الی هشت جدول که تقریبا هشتاد الی صد کرت میرسد بنک میگویند. به احتمال قوی نام بنک از این مشتق گشته و گرفته شده باشد.
بنک این روستای سابق و شهر فعلی بنه یعنی کپر بوده یا درخت بنه یا ثمر آن که به آن بنک میگویند و یا قطعه زمین کشاورزی آماده کشت، هر چه باشد " بنک " به هر تقدیر آنچه مسلم است و هیچ تردید و تاویل و تفسیر بردار نیست از قدیم الایام نام این شهربنک بوده است ،و با توجه به شرح فوق بنک کلمه ای صد در صد فارسی میباشد.

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica