شهر رویان

همه شهرهای استان مازندران

شهر رویان

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
رویان
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

منطقه رویان که شامل مناطق واقع در غرب استان مازندران امروزی و بخشهای کوهستانی استان تهران است . رویان قطعه جدا افتاده ای از یک ولایت باستانی ایران است که دارای پیشینه ای کهن و تاریخی مفصل است . بدون اغراق ، این منطقه ، تاریخی به کهنگی ، تفصیل و جذّابیت تاریخ ایران دارد . در ادامه به فرازهایی از تاریخ این سرزمین کهن از گذشته های دور تاکنون به اجمال اشاره می شود.
 ‹رویان› ولایت و سرزمینی بود که در البرز مرکزی بین ولایات دیلم و تپورستان قرار داشت . در ادوار پیش از اسلام ، ولایات ارمنستان ، آذربایجان ، گیل ، دیلم ، رویان ، تپورستان و گرگان و بسیاری از شهرها و ولایات دیگری که در سواحل جنوبی دریای خزر و دامنه ها و دره های البرز قرار داشتند ، به «پتشخوارگر» یا «فرشواذگر» و «جربی» مشهور بودند . این مناطق ، یکی از چهار بخش ایران پیش از اسلام را شامل می شدند ، که تحت حکومت اسپهبد شمال یا آذربادگان اسپهبد اداره می شد .

 

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica