شهر ورنامخواست

همه شهرهای استان اصفهان

شهر ورنامخواست

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
ورنامخواست
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

وَرنامخواست شهری است در بخش مرکزی شهرستان لنجان استان اصفهان ایران .ورنامخواست در 50 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ج‍ن‍وب‌ باختری شهر اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ق‍رار دارد.نام ورنامخواست دیگرگون‌شده نام قدیمی وَردانخواست است. وردان و پسرش مهر شَهرب‌ها (والیان) اردشیر بابکان ساسانی در منطقه النگان (لنجان) و مناطق پیرامون بودند و نام وردانخواست به معنای «پدیدآمده در پی خواست وردان» است.بیشتر نیروی کار این شهر در کارخانجات فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، صنایع دفاع و دیگر کارخانه‌های مجاور مشغول به‌کارند. با وجود این صنایع، شهر ورنامخواست با امر مهاجرپذیری روبه‌رو نبوده و بیشتر ساکنان آن بومی این شهرند.از نقاط دیدنی آن پ‍‍ارک‌ ش‍‍ه‍ر ورن‍‍ام‍خ‍واس‍ت‌ است که در کنار ب‍‍ارگ‍‍اه‌ ‌ام‍‍ام‍زاده‌ س‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‌ از ن‍وادگ‍‍ان‌ ام‍‍ام‌ م‍وس‍‍ی‌ ک‍‍اظم‌ قرار دارد.

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica